Odlomak

Emil Dirkem smatra se najuticajnijom osobom u postavljanju sociologije kao legitimne naučne discilpline u Francuskoj. Ustanovio je prvi francuski sociološki dnevnik L’Annee Sociologique i svojim radom privukao je mnoge na studije sociologije. Iako je bio ponekad nesiguran u svoj status i često u strahu od neuspeha, postao je izrazito uticajna osoba na Sorbonni. Njegovi najvećim delima smatraju se O podeli društvenog radaSamoubistvo i Elementarni oblici religijskog života. Iako se iz tih naslova čini da je njegov rad sadržao široko područje zanimanja imao je primarno dva velika cilja: prvi je bio dokazati sociologiju kao rigoroznu nauku o društvu, koja bi se isticala od ostalih nauka poput filozofije, definisajući stvarnost društvenim činjenicama, a drugi upotrebljavati tu nauku kao novu bazu društvene solidarnosti koja postaje potrebna kao posledica industrijalizacije…

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Sociologija Milovan Mitrovic
  • Školska godina: Milovan Mitrovic
  • Skripte, Ostalo, Sociologija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Ostalo

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari

Click to access the login or register cheese