Odlomak

1.  FINANSIJSKA ANALIZA

      1.1. Pojam i značaj finansijske analize

Sam termin analiza potiče od grčke riječi ”analysis”  koja se može prevesti na naš jezik kao rasčlanjivanje, rastavljanje nekog složenog objekta na njegove konstitutivne elemente. Osnovni cilj analize je da na bazi utvrđenog kvaliteta i kvantiteta analiziranog objekta pruži informacije o njegovom bonitetu ili trendu razvoja. Nakon toga obavezno treba da slijedi preduzimanje određenih mjera u pravcu popravljanja boniteta i trenda razvoja analiziranog objekta.
Analiza čiji je objekat poslovanje preduzeća naziva se analiza poslovanja preduzeća. Za didaktičke potrebe, ova analiza se može dekomponovati na dva područja:

  •     analizu finansijskih izvještaja
  •     analizu osnovnih funkcija preduzeća.

Analiza poslovanja preduzeća ”proizvodi” informacije potrebne za upravljanje. Za razliku od cjelovite analize, koja zahtjeva cjelovit obuhvat svih relevantnih podataka i informacija, bilo da se radi o vrijednosnim (novčanim) ili količinskim (naturalnim)  podacima i informacijama, analiza finansijskih izvještaja je prvenstveno orijentisana na vrijednosne ili novčane podatke i informacije.Baš zbog toga što je analiza finansijskih izvještaja usmejrena na kvantitativne finansijske informacije, ona se često još naziva i  finansijskom analizom.
Finansijska analiza ili analiza bilansa predstavlja istraživanje i kvantificiranje funkcionalnih odnosa što postoje između bilansnih pozicija, bilansa stanja i bilansa uspijeha, s ciljem da se finansijskom menadžmentu omogući vjerodostojna ocjena finansijskog položaja i aktivnosti preduzeća. Finansijska analiza vrši dešifrovanje privrednih zbivanja evidentiranih u knjigovodstvu i na taj način se knjigovodstvo javlja kao podloga za analizu.
Pošto su finansijski izvještaji finalni produkt račinovodstvenog procesa, to će korist od finansijskih izvještaja ovisiti o njihovoj pouzdanosti i potpunosti u računovodstvenom smislu, te o sposobnosti samih korisnika da razumiju i ocijene značenje prezentiranih računovodstvenih podataka. Prema tome, ako je računovodstveni sistem pouzdan, bit će i finansijski izvještaji.
Analiza poslovanja preduzeća, a otuda i finansijska analiza, kao njen sastavni dio, stvara informacionu podlogu za potrebe upravljanja. Odmah moramo istaći činjenicu da informacije koje proizilaze iz finansijske analize (finansijske informacije) nisu sveobuhvatne i da ne osiguravaju razmatranje cjeline poslovanja preduzeća, što predstavlja ograničenje u primjeni finansijske analize za potrebe upravljanja. Drugim riječima, pristup analize finansijskih izvještaja problematici upravljanja je parcijalni pristup, o čemu se mora voditi računa prilikom prosuđivanja značaja finansijske analize.
Moglo bi se reći da postoje tri glavna razloga tašto se analiziraju temeljni finansijski izvještaji i ostvareni finansijski pokazatelji:

  •     potreba da se kontinuirano prati vlastita finansijska situacija, kako bi menadžment donosio što ispravnije odluke,
  •     stvaranje slike o poslovnim partnerima sa kojima preduzeće stupa u različite poslovne odnose i
  •     da se kod ulaganja u dugoročne hartije od vrijednosti detaljno provjeri bonitet eminenta dugoročne hartije od vrijednosti, odnosno da se potencijalnim ulagačima priže sve relevantne inormacije potrebne za donošenje odluke o ulaganju kapitala.

Važno je istaći da pretjeranoj preciznosti izvještaja o obavljenoj analizi finansijskih izvještaja ne treba težiti, jer je za to potrebno mnogo vremena. Čak i aproksimativna informacija, ako je blagovremeno dostavljena korisniku, ima veliku vrijednost u procesu upravljana poslovanjem i razvojem preduzeća. Informacija koja nije dostavljena na vrijeme, bez obzira na njenu preciznost, za korisnika ima povjesno značenje i nije upotrebljiva za upravljanje.
Finansijska analiza se zasniva na finansijskim izvještajima koji se odnose na podatke iz prošlosti, što znači da odluke koje proizilaze iz finansijske analize, kao i analize ostalih informacija bitnih za poslovanje, utiču samo na poslovnu budućnost preduzeća.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese