Odlomak

Fitopatologija-Basidiomycetes

RAZDEO: BASIDIOMYCOTA (Basidiomycetes)
Formiraju bazidiospore na vrhu bazida. Na bazidu se formiraju 4 izraštaja (sterigme), čiji se vršni delovi proširuju i u njih dospevaju jedra iz bazida i tako nastaju bazidiospore.
Glavnica pšenice Tilletia tritici, T. levis
Oboleli klasovi su nakostrešeni tamnoplavičaste boje. Njihovim trljanjem oseća se neprijatan miris na ribu (trimetilamin). Endosperm obolelih zrna je pretvoren u crnu prašnu masu.
Patogen se održava teleutosporama na semenu i u zemljištu.
Korišćenje zdravog semena za setvu, gajenje otpornih sorti, sve agrotehnićke mere koje pospešuju brzo klijanje semena i nicanje biljaka. Dezinfekcija semena fungicidima na bazi difenokonazola i karboksina+tirama.

Tilletia tritici, T. levis
Otkrivena (prašna) gar pšenice Ustilago tritici
Patogen razara sve delove klasa, osim vretena, pretvarajući ga u crnu prašnu masu teleutospora. Na lišću, lisnim rukavcima i stablu se javljaju uzdužne (do 2 cm) svetložute pege, koje kasnije potamne. Ispod epidermisa se formiraju teleutosorusi.
U. tritici se održava u semenom zametku u vidu latentne micelije više od 3 godine.
Proizvodnja i setva zdravog semena, kasna setva u jesen i rana u proleće, rano odstranjivanje obolelih klasova. Hemijska dezinfekcija semena fungicidima na bazi difenokonazola (Dividend) i karboksina+tiram (Vitavax).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese