Odlomak

 

PRAVNI SUBJEKTI – UVOD

Ukoliko govorimo o subjektima prava mislimo na ličnosti koje mogu sticati prava i obaveze. U pozitivnom pravu takva lica delimo na fizička lica i na pravna lica. Ova podela je značajna kako teorijski, tako i praktično.
Fizičko lice predstavlja svako od nas individualno, dok pravna lica predstavljaju udruženje ljudi kao posebne organizacije. Škola prirodnog prava je uzrok priznanja epiteta fizičkog lica svakom čoveku. Škola prirodnog prava zastupala je stav da su svi ljudi jednaki i da svi imaju ista prava. Hegel je, do tada etički imperativ premostio u pravni imperativ: ,,Budi ličnost (person) i poštuj druge kao ličnosti. Ono što je najviše čovekovo jeste da budeličnost.“ U Code civil-u navodi se da svaki građanin Francuske uživa građanska prava, da se svojstva lica kao takvog nikom ne ukidaju, da su u okviru zakona svi jednaki u pravima i obavezama. U pozitivnom pravu Republike Srbije domen Građanskog prava tj fizička lica regulisana su sintezom različitih zakona. Pa je pravna sposobnost regulisana Zakonom o nasleđivanju: , Naslediti može i dete već začeto u trenutku ostaviočeve smrti ako se rodi živo.” Poslovna sposobno je definisana Porodičnim zakonom I to na sledeći način: ,, Punoletstvo se stiče sa navršenom 18. godinom života.” ; ,,Potpuna poslovna sposobnost stiče se punoletstvom i sklapanjem braka pre punoletstva uz dozvolu suda.” Osim toga regulisani su Ijoš neki domeni prava: lično ime fizičkog lica, nadloežnost suda za sticanje poslovne sposobnosti pre navršenih 18 godina života, poslovna sposobnost deteta, zastupanje deteta itd..

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese