Odlomak

Uvod

Krivični postupak se sastoji iz stadijuma, odnosno faza koje se ostvaruju postupno. S obzirom da su krivične stvari različite, to je i sam ovaj tok ostvarivanja ovih faza različit, zbog čega dolazi do različitih postupaka. Postoje dve vrste postupaka: redovni i posebni krivični postupak. Redovni krivični postupak predviđen za najteža krivična dela i uglavnom se sprovodi za krivična dela iz nadležnosti višeg suda, a i za određena krivična dela iz nadležnosti osnovnog suda. Redovan krivični postupak se sprovodi za krivična dela za koja je predviđena zakonom kazna zatvora preko tri godine i teža kazna. Poseban krivični postupak se sprovodi za krivična dela iz nadležnosti osnovnog suda za koje je predviđena kazna zatvora do tri godine i novčana kazna, i takođe, je karakterističan za krivična dela koja su učinjena od strane maloletnika i vojnih lica, kao i za izricanje mera bezbednosti. Takođe, je predviđen i za pružanje međunarodne i krivičnopravne pomoći kod izdavanje poternice i objave, kao i za naknadu štete neopravdano osuđenim licima i neosnovano lišenim slobode. Redovan krivični postupak se sastoji iz prvostepenog krivičnog postupka i postupka po pravnim lekovima. Prvostepeni krivični postupak se sastoji iz dva stadijuma: stadijum prethodnog krivičnog postupka i stadijum glavnog krivičnog postupka. Dalje, stadijum prethodnog (pripremnog) krivičnog postupka se sastoji iz dve faze: – istragu i – optuženje, a stadijum glavnog krivičnog postupka ima tri faze: – pripremanje glavnog pretresa, – glavni pretres i – donošenje presude. Postupak po pravnim lekovima takođe ima dva dela: pripremni i glavni postupak. Pripremni postupak se odvija pred prvostepenim sudom i sudom pravnog leka, a glavni se odvija pred sudom pravnog leka. Poseban krivični postupak ima u suštini istu strukturu kao i redovni krivični postupak, s tim što pojedine faze iz redovnog krivičnog postupka, ovde mogu izostati. Pre pokretanja krivičnog postupka dolazi, po pravilu, do delatnosti određenih pravnih i fizičkih lica, koja se preduzimaju u cilju otkrivanja krivičnih dela i pronalaženja učinilaca istih (prethodna istraga). Pripremanje glavnog pretresa Pojam i zadatak Pripremanje glavnog pretresa je prva faza glavnog krivičnog postupka. Ova faza započinje tek pošto optužnida stupi na pravnu snagu. U ovoj fazi dolazi najviše do izražaja aktivnost predsednika sudećeg veća, tj. veća pred kojim će se održati glavni pretres, koja se, posmatrana sa sadržinske strane, sastoji iz određivanja vremena održavanja glavnog pretresa i obezbeđenja prisustva lica bez kojih se glavni pretres ne može održati, kao i iz eventualnog otkrivanja i izvođenja dokaza i donošenja rešenja o obustavi krivičnog postupka, ako javni tužilac odustane od krivičnog gonjenja u ovoj fazi. Određivanje glavnog pretresa Predsednik veća pred kojim će se održati glavni pretres, naredbom određuje vreme održavanja glavnog pretresa, u kojoj se tačno određuje dan, čas i mesto održavanja glavnog pretresa. Ako presednik veća utvrdi da se u spisima nalaze zapisnici i obaveštenja iz člana 178. ovog Zakonika, doneće rešenje o njihovom izdvajanju pre određivanja glavnog pretresa, i po pravosnažnosti rešenja izdvojiće ih u poseban omot a zatim predati istražnom sudiji radi čuvanja odvojeno od ostalih spisa. Dužnost je predsednika ovog veća da donese naredbu o određivanju glavnog pretresa najkasnije u roku od dva meseca od dana prijema optužnice u sudu, a ako je sa njegove strane stavljen zahtev za ispitivanje optužnice kad prigovora protiv optužnice nije bilo ili je odbačen – čim se, s obzirom na odluku veća pozivnih sudija, glavni pretres može održati. Ako u ovom roku ne zakaže glavni pretres, predsednik veća će o razlozima zbog kojih pretres nije određen obavestiti predsednika suda koji, po potrebi, može preduzeti potrebne mere da se glavni pretres odredi. Kao mesto održavanja glavnog pretresa određuje se sedište suda i sudska zgrada, s tim što se glavni pretres može odrediti i održati u drugoj zgradi, ako su za pojedine slučajeve prostorije za održavanje glavnog pretresa u sudskoj zgradi nepodesne. O promeni mesta održavanja glavnog pretresa odlučuje predsednik suda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Krivicno procesno pravo Vukan Slavkovic
  • Školska godina: Vukan Slavkovic
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Niš,  Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost u Nišu   Visoka skola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari