Odlomak

 

Načelo dispozitivnosti (stranka je ta koja rukovodi postupkom, stranka odlučuje da li će pokrenuti spor, nema parnice bez tužbe. Podrazumijeva da mi sami odlučimo da li ćemo podnijeti tužbu, i da odredimo šta će biti predmet parnice).
Značaj načela. Prava i obaveze titulara građansko-pravnih odnosa regulišu se dispozitivnim normama. Načelo dispozitivnosti se manifestuje u više aspekata: u pokretanju postupka, određivanju predmeta parnice, u pogledu raspolaganja tužbenim zahtjevom, te u pogledu kretanja i okončanja postupka.
Pokretanje postupka.
Parnični postupak se uvijek pokreće na inicijativu titulara ugroženih ili povrijeđenih subjektivnih građanskih prava, a nikada na inicijativu suda. Postupak se pokreće procesnom radnjom čiji je pravno tehnički naziv TUŽBA.
Određivanje predmeta parnice.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 24 stranica
  • Građansko procesno pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Sarajevo,  UNIVERZITET U SARAJEVU Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari