Odlomak

Procena potreba deteta je novi pristup i podrazumeva sagledavanje detetovog funkcionisanja u svim aspektima života, identifikovanje prepreka i barijera u društvu koje onemogućuje dete da bude potpuno uključeno i pronalaženje načina za prevazilaženje i otklanjanje svih prepreka. Ovaj pristup podrazumeva prilagođavanje društva i okoline i prihvatanje deteta, što treba da dovede do adekvatnog odgovaranja na potrebe koje dete ima, a ne promene deteta s ciljem njegovog prilagođavanja postavljenim standardima i normama. To znači da vaspitno-obrazovne ustanove (vrtići, škole), koje su osnova uključivanja i sticanja veština za dalji život, kao i druge ustanove, pronalaze načine da uklone barijere (fizičke, komunikacijske i druge) i prilagode način rada i pristup različitoj deci. Na taj način se stvara okolina koja je pristupačna i podržavajuća prema detetu i koja omogućava napredovanje, sticanje životnih veština ostvarivanja odnosa sa vršnjacima i odraslima i ispunjavanje potencijala u okviru prirodnog detetovog okruženja.
Porodica, ustanove sistema i razne druge usluge i servisi imaju zajedničku odgovornost i ulogu u ostvarivanju prava deteta, a obezbeđivanje podrške mora da bude bazirano na međusektorskoj saradnji.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Psihologija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari