Odlomak

UVOD

Internet predstavlja globalnu računarsku mrežu koja se sastoji od niza manjih lokalnih računarskih mreža. Početak razvoja interneta se vezuje za 1965. godinu kada je započet razvoj računarske mreže koja je povezivala Univerzitete i Vojne istraživačke centre u SAD. Od 1991. godine internet mrežu su najviše koristile akademske institucije, vladine organizacije i istraživački centri za komunikaciju i razmenu informacija. Preokret u razvoju intemeta nastaje u poslednjoj deceniji XX veka, kada je primena intemeta izašla iz akademskog kruga i kada je izvršena komercijalizacija mreže interneta povezivanjem miliona računara u svetu.
Internetsko bankarstvo (eng. Online banking) je financijski servis banke koji omogućava korisniku osobno i izravno obavljanje i pregled financijskih transakcija i stanja, a pritom koristi Internet kao kanal distribucije po kojem se vrši bankarska aktivnosti.
Internet bankarstvo počinje 1980. godine, a veći broj korisnika služi sa internet bankarstvom od 1995, godine, kada je banka ,,WeIls Fargo” izradila prvi WEB bankarski program za obavljanje poslovanja na internetu. Pored toga, 1996. godine je osnovana prva specijalizovana intemet banka na svetu u SAD pod nazi-vom ,,Security First Network Bank”. Krajem prošlog veka broj korisnika internet bankarstva prelazi broj od 10 miliona korisnika.
Internet bankarstvo ili sajber bankarstvo (Cyber Banking) predstavlja obavljanje bankarskog poslovanja direktno iz kuće, posredstvom Interneta. Pri obavljanju bankarskih transakcija u Internet bankarstvu: nije potreban specijalan softver i ne postoje podaci uskladišteni na klijentovom hard disku, pa je veća sigurnost pri obavljanju transakcija, pristup banci i računu je moguć sa bilo kog mesta na svijetu, pod uslovom da na tom mjestu postoji računar priključen na Internet, banka brine o održavanju sopstvenog hardverskog i softverskog sistema zaštite, moguće je i obavljanje on-line transakcija.

 

 

POČECI  INTERNET BANKARSTVA

Početak PC bankarstva ili Internet bankarstva datira iz 1980. godine, ali je razvoj Internet bankarstva i rast broja korisnika bio spor sve do početka devedesetih godina. Wells Fargo banka je maja 1995. godine izradila prvi Web bankarski program za obavljanje poslovanja na Internetu. Iste godine osnovana je i prva specijalizovana Internet banka na svetu – Security First Network Bank, sa sedištem u Atlanti, SAD.  Aprila 1996. godine registrovan je milioniti korisnik Internet bankarskih usluga u SAD, da bi se u sledećih 18 meseci zabeležio porast broja korisnika Internet bankarskih usluga na 4,2% od ukupnih američkih domaćinstava. Decembra 1997. godine broj korisnika Internet bankarstva popeo se na 4,2 miliona korisnika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari