Odlomak

Kompleksni brojevi u geometriji

Ukoliko se zadržimo samo na planimetriji, ulogu vektora može preuzeti i kompleksan broj, smatran kao dvodimenzionalni vektor, sa kojim je lakše operisati, jer, za razliku od trodimenzionalnih vektora, skup komlpeksnih brojeva sačinjava brojno telo u kome je definisana i operacija deljenja. Dakle, ako naiđemo na planimetrijski zadatak bez vidljivog rešenja, pokušajmo da ga sračunamo. Kompleksni brojevi jesu brojevi oblika = +ibaz , gde je i imaginarna jedinica za koju važi , a brojevi a i b su realni. Ovaj oblik je algebarski oblik
kompleksnog broja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Matematika

Više u Skripte

Komentari