Odlomak

Menadžment je kontinuelan proces kojim se pokreće i usmerava poslovna aktivnost radi ostvarenja ciljeva poslovanja. Rezultat procesa upravljanja je upravljačka odluka i njeno sprovođenje u poslovnoj aktivnosti. Strategijski menadžment je koncept koji uključuje kako strategijsko planiranje tako i strategijsku akciju u situaciji kad se sredina brzo menja i rastu njeni otpori. Strategijski menadžment je način da se smanje, ako ne  i eliminišu potpuno, otpori promenama koje sprečavaju produbljenje jaza između potencijala preduzeća i zahteva sredine.

U savremenim uslovima poslovanja da bi preduzeće opstalo na tržištu raslo i razvijalo se, neprestano mora da vodi bitku sa konkurencijom. Njegova jedina alternativa jeste biti konkurentan. Kriterijum uspešnosti rada menadžmenta nije u stvaranju uspešnog preduzeća, već preduzeća koje je bolje od konkurentskog. U tom nastojanju menadžment u strategijskom upravljanju preduzećem koristi brojne tehnike i strategijske alate koji mu pomažu u ostvarenju svojih ciljeva.

 

Među najpoznatije alate koji se koriste u strategijskom  menadžmentu ubrajamo:

 

  • Benchmarking
  • SWOT matrica
  • kriva iskustva
  • portfolio koncept
  • PIMS
  • metoda scenarija
  • analiza jaza
  • matrica analiza šansi i opasnosti

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese