Odlomak

NAPOMENA: skenirano

Kontinualni model transporta zagadjenja u ravanskom strujnom polju

UVOD

Prilikom rešavanja zadataka iz oblasti hidrodinamike, hidrotermodinamike,prognoze vremena, dinamike okeana (i drugih) postavka problema se svodi na rešavanje tzv. transportne jednačine. Transport materije duž trajektorije predstavlja jedan od osnovnih problema kojim se teoretski bavi matematička fizika.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari