Odlomak

Trgovina ljudima je ozbiljan društveni problem, jer najdrastičnije ugrožava osnovna ljudska prava – pravo na život, na slobodu izbora, na slobodu kretanja… Trgovina ljudima, kao fenomen, stoji na suprotnoj strani u odnosu na poštovanje ljudskih prava. Zbog sve izraženije globalizacije na različitim nivoima, i trgovina ljudima je postala svetski problem.

Iako danas većina zemalja tvrdi da se kod njih ljudska prava i slobode u potpunosti ostvaruju, fenomem ropstva se nije izgubio, imamo ga i u 21. veku. Milioni žena, dece, ali i muškaraca, su primorani na prostituciju, služenje u kućama, rad na plantažama, prosjačenje i na druge vidove prinude. Ljudima se trguje unutar granica jedne zemlje, ali i interkontinentalno.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 42 stranica
  • Krivično pravo prof.dr Miodrag Jović
  • Školska godina: prof.dr Miodrag Jović
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Kriminalistika
  • Srbija,  Novi Pazar,  UNIVERZITET U NOVOM PAZARU - Departman za pravne nauke  

Više u Skripte

Komentari