Odlomak

Pojam fizika (grč. physike, lat. physica: znanost o prirodi) označava egzaktnu prirodnu znanost koja se bavi istraživanjem materije, njezinih dijelova, gibanjima i međudjelovanju tih dijelova. Znanost fizike se najviše oslanja na empirijska otkrića i eksperimente. Povijesno je utemeljena već u starom vijeku eksperimentima Arhimeda i Pitagore. Moderni razvoj fizike nastupa tek u 16. vijeku, slijedeći djela Gilberta, Galileja i Pascala.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fizika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari