Odlomak

ISTORIJAT KOMPANIJE
Luka Bar je osnovana početkom prošlog vijeka – 27.juna 1906.godine kao rezultat udruženih napora vizionara uz podršku Knjaza crnogorskog Nikole Petrovića. Istorija Luke Bar je kao i istorija Crne Gore, bremenita ljudskim naporima da se stvara i u uslovima brojnih ratnih razaranja i prirodnih nepogoda. Tradicija savjesnog poslovanja sa ciljem da se omoguće što bolji uslovi sa ciljem protoka roba, kapitala, ljudi i ideja stvorila je današnje akcionarsko društvo Luku Bar.
Široki barski zaliv, zaštićen od otvorenog mora prirodnim gatom koji predstavlja rt Volujica, oduvijek je bio predodređen za luku . Ne zna se kada su, u hiljadugodišnjoj istoriji grada pod Rumijom, u barski zaliv počeli da pristaju brodovi, ali je poznato da je Bar služio kao luka za Skadar prije nego što su ga zauzeli Turci 1571. godine.
Vjerovatno odmah nakon zauzimanja Bara, Turci su izgradili malu luku s jednim lukobranom i drvenim gatom. Od kada je Crna Gora 1878. godine oslobodila Bar i kao prva juznoslovenska drzava izborila izlaz na more, nekadasnju tursku luku je održavala i sirila. Kapetanstvo luke u Baru i Uprava pomorstva na Cetinju, osnovani 1879. godine, prvi su pomorsko-upravni organi koje je osnovala Crna Gora.
Formalni početak radova na izgradnji Luke bio je 23. mart 1905 godine kada je Knjaz Nikola sa jahte “Rumija” u more gurnuo kamen temeljac na kome su bili uklesani Knjazevi inicijali i datum.
Međutim, kao zvanični početak radova na izgradnji Luke računa se 27. jun 1906 godine koji je proglašen i za dan Luke.
Naime, tog dana je na Cetinju, poslije dugih pregovora između Crne Gore i Italije, potpisan “Ugovor o gradnji i eksploataciji barskog pristaništa” sa dodatnom slobodnom zonom i željeznicom od Pristana do Skadarskog jezera kao i plovidbi mehaničkim sredstvima po Skadarskom jezeru.
Italijanski strucnjak za pomorsku gradnju Koen Kalja je, tada, projektovao Luku za godišnji pretovar od tri miliona tona robe.
Od svega planiranog u tom periodu, izgrađen je samo lukobran dug oko 250 metara koji je pušten u eksploataciju 23. oktobra 1909 godine.
Još prije više od jednog vijeka Bar je imao brodsku vezu s mnogim lukama u Jadranskom moru i Mediteranu. Uporedo s lukom, početkom ovog vijeka, dobio je prvu željezničku prugu u Crnoj Gori i prvu radio-telegrafsku stanicu na Balkanu.
U balkanskom i prvom svjetskom ratu barska luka je imala veoma značajnu ulogu. U periodu od 1918. do 1941. godine luka nije proširivana, a Njemci su je prilikom povlačenja 1944. godine minirali i gotovo sasvim uništili.
Njena obnova počela je 1950. godine, a izgradnja velike luke četiri godine kasnije. Prva faza njene izgradnje završena je 1965. godine.

Godine 1976. okončani su radovi na izgradnji pruge Beograd-Bar, koja je na najbolji način omogućila povezivanje luke sa unutrašnjošcu zemlje.

Radovi u okviru druge faze, kojom je ova luka bila osposobljena za godišnji promet od gotovo pet miliona tona robe, upravo su privođeni kraju kada je katastrofalni zemljotres 1979. godine razorio više od polovine savremenih lučkih kapaciteta.

Sanacija i obnova lučkih kapaciteta počela je 1981. godine, a “najnovija” barska luka, osposobljena za godišnji pretovar od oko pet miliona tona tereta, predata je na upotrebu 13. jula 1983. godine.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari