Odlomak

Jedan od uslova uspešnosti i opstanka preduzeća na tržištu predstavlja kvalitet. Kvalitet sa stanovišta preduzeća znači da je pažnja usmerena ne samo na kreiranje proizvoda već i na to da je taj proizvod bolji od prosečnog i da mu je cena povoljna za kupca. Danas ne postoji poslovni poduhvat koji ne teži kvalitetu proizvoda i usluga. Kvalitet je osećanje da je nešto bolje od drugog. Procena kvaliteta se menja od generacije do generacije, ali težnja za kvalitetom uslovljava da su proizvodi i usluge koje se nude na tržištu sve bolji.

Total Quality Management (TQM) – Menadžment totalnog kvaliteta
Menadžment totalnog kvaliteta razmatra pitanje kvaliteta i podrazumeva da je kulturna politika organizacije definisana. Sem toga podrazumeva i neprekidno usavršavanja procesa rada organizacije sa visokim nivoom kvaliteta proizvoda i usluga kao rezultatom.
TQM zahteva da kupac bude zadovoljan i on predstavlja faktor koji omogućava da se proizvod izdvoji od konkurencije.

Istorija kvaliteta
Preokret u istoriji kvaliteta odigrao se u Japanu posle II svetskog rata kada je jedan broj Amerikanaca otišao u Japan da im pomogne da izgrade razorenu industriju. Istovremeno su uveli i statistiku u proizvodne procese japanske industrije.
Najpoznatiji stručnjaci čija se imena vezuju za promenu odnosa prema kvalitetu su:
• Edvards Deming
• Jozef Juran i
• Kaoru Išikava
Evards Deming
“Nije dovoljno raditi najbolje. Morate znati šta raditi”

Deming se smatra osnivačem pokreta za kvalitet i 1951. godine je ustanovljena Demingova nagrada koja u Japanu predstavlja najvišu nagradu u kvalitetu.

Deming je dao veliki doprinos rekonstrukciji japanske industrije posle drugog svetskog rata. Smatrao je da usredsređenost na kvalitet zahteva revoluciju i uvođenje velikih promena u proces rada.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Menadžment kvalitetom -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za poslovno industrijski menadžment  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari