Odlomak

Direktna primena Kirhofovih zakona – uvodna razmatranja

Recept
1. prebrojati sve čvorove u kolu i taj broj označiti sa nč
2. prebrojati sve grane u kolu i taj broj označiti sa ng; usput, u svakoj od grana, bez strujnog generatora, proizvoljno odrediti referentni smer struje za tu granu i obeležiti struju nekom oznakom (obično I1 , I2 , I3, itd.)
3. prebrojati sve strujne generatore u kolu i taj broj označiti sa nsg
4. po I Kirhofovom zakonu postaviti nč – 1 jednačina, u nč – 1 različitih čvorova; bilo kojih nč – 1 čvorova
5. po II Kirhofovom zakonu postaviti ng – (nč – 1) – nsg jednačina, po nezavisnim i korisnim konturama
6. rešiti jednačine

I to je sve. Samo zašto baš toliko i toliko jednačina po I KZ, a onoliko i onoliko po II KZ? I šta su to nezavisne, a šta korisne konture?

Da bismo odgovorili na ta pitanja, posmatrajmo jedno složeno kolo, koje se sastoji od četiri naponska generatora (E1 , E2 , E7 i E9) i devet otpornika (R1 , R2 , R3, R4 , R5, R6 , R8, R10 i R11), kao na slici:

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese