Odlomak

Mehanizam transmisije predstavlja proces autonomnog i samoreproduktivnog širenja inflacije. Ovde se radi o toku kretanja inflacije koji se pretvara u kumulativni proces sa dugotrajnim delovanjem (samoodržavajući proces). Svaka inflacija može imati različiti inicijalni impuls, ali kada se pokrene taj inflatorni proces ili transmisioni mehanizam koji u početku ima oblik cene -› cene -› cene, koji se zatim transformiše u novi paralelni proces cene -› lični dohodci -› cene i cene -› devizni kurs -› cene. Inflacija ima sve predispozicije za ulazak u inflatorni vrtlog ili inflatornu ekspanziju (hiperinflaciju). Kod transmisije inflacije imamo da se inflacija tražnje redovno transformiše i u inflaciju troškova, i u strukturnu inflaciju, koje su rezistentne na lečenje inflacije tražnje, što nas navodi na zaključak da je teško lečiti inflaciju kada jednom nastane proces njene transmisije u privredi i društvu

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Monetarne i javne finansije -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Zaječar,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za menadžment u Zajčaru  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari