Odlomak

Pod obligacionim ugovorom u teoriji, podrazumeva se samo ona saglasnost izjava volja dva ili više lica koji tom saglasnošću žele uspostavljanje ili izmenu ili prestanak obligacije. Ovaj pojam, odnosi se na svaki obligacioni ugovor bez obzira na sadržaj obligacionog odnosa koji nastaje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 45 stranica
  • Obligaciono Pravo prof. Dragoljub Lazarević
  • Školska godina: prof. Dragoljub Lazarević
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari