Odlomak

UVOD

Tema ovog seminatskog rada jeste: „Obračun mesta troškova“. Pre nego što se upustimo u detaljniju obradu ove teme, treba da upoznamo sam pojam troškova poslovanja trgovinskog preduzeća. Cilj svake ekonomske aktivnosti jeste ostvarenje profita.  Da bi taj cilj bio ostvaren neophodno je dobro poznavanje troškova jer se njihovim pravilnim vođenjem i obračunom omogućava njihovo smanjenje, a sve to vodi već pomenutom cilju.

Troškovi predstavljaju vrednosno izraženo trošenje ekonomskih dobara, proizvodnih činilaca u cilju proizvodnje i prodaje učinaka organizacije i ostvarenja dobiti po tom osnovu. U njihovoj osnovi mora da stoji količinski izražena potrošnja ekonomskih dobara ili količinska komponenta troškova. Potrošnja ekonomskih dobara mora da bude u vezi sa učincima, odnosno učincima uslovljena. Utrošene količine dobara moraju biti vrednosno izražene, ili vrednovane po odgovarajućim cenama (cenovna komponenta troškova).

Radi pravilnijeg i tačnijeg obračuna troškova vrši se raščlanjavanje troškova po pojedinim organizacionim jedinicama, kupcima, teritorijama kao i drugim jedinicama i nosiocima u preduzeću.

Osnovni cilj izučavanja materije u ovom radu je upoznavanje sa obračunom troškova i njegovim značajem za poslovanje preduzeća, zatim upoznavanje sa sistemima obračuna troškova, dublja analiza obračuna mesta troškova, kao i uporedna analiza obračuna mesta troškova po različitim sistemima obračuna.

 

 

 

1.  OBRAČUN TROŠKOVA  I  UČINAKA

Obračun troškova i učinaka  je deo računovodstvenog informacionog sistema koji predstavlja računsku osnovu upravljačkog računovodstva.

Glavni ciljevi obračuna troškova i učinaka su:

1.    obezbeđenje informacija o ceni koštanja učinaka za potrebe bilansiranja zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje
2.    obezbeđenje informacije kratkoročnog analitičkog obračuna rezultata preduzeća za potrebe planiranja i kontrole troškova, prihoda i rezultata preduzeća
3.    obezbeđenje informacije za potreba formulisanja politike cena i formiranje cena proizvoda i usluga preduzeća
4.    obezbeđenje informacije za potrebe donošenja poslovnih odluka.

U skladu sa prethodno definisanim ciljevima, obračun troškova i učinaka sadrži sledeća područja:

     1. Obračun vrsta troškova za preduzeće u celini
2. Obračun mesta troškova
3. Obračun nosilaca troškova
4. Kratkoročni analitički obračun rezultata

Koji su troškovi i u kom iznosu nastali u toku obračunskog perioda?
To je  pitanje kojim se bavi  obračun vrsta troškova
Osnovni zadatak ove faze obračuna troškova sastoji se u količinskom obuhvatanju utrošenih činilaca, vrednovanju utrošaka i obezbeđenju vrednosnih podataka o troškovima za naredne faze obračuna troškova i učinaka.
Reč je o  delu obračuna troškova koji obezbeđuje podlogu za ostale faze obračuna.
Predmet obračuna u ovom delu su stvarni troškovi preduzeća u celini.

Obračun mesta troškova se bavi pitanjem: gde su koji i koliki troškovi nastali?
Pod mestom troškova podrazumeva se uži organizacioni deo preduzeća u okviru koga se obavljaju srodni, odnosno homogeni poslovi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari