Odlomak

Proizvodnja je svrsishodna ljudska djelatnost u kojoj se određeni skup resursa- input transformiše u određene proizvode –output koji sluţe
zadovoljenju ljudskih potreba. To je najvaţnija faza u procesu društvene reprodukcije, jer je ona materijalna osnova za funkcionisanje ostalih
društvenih procesa i aktivnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 127 stranica
  • Ekonomika i organizacija preduzeća -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Mostar,  UNIVERZITET DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTARU - Mašinski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari