Odlomak

Delatnost i istorija preduzeća

„INOS-NAPREDAK”DOO ŠABAC je osnovan 27.11.1948 godine. Danas je firma koja zapošljava 80 ljudi. Poseduje 14 teretnih i 5 putničkih vozila.Glavna delatnost je sakupljanje i prerada čeličnog otpatka. Bitni segmenti poslovanja su obojeni metali i regularna metalska roba. Delatnost obavljamo na 5 lokacija: Šabac, Šabac 2, Mišar, Koceljeva i Bogatić.

 

 

 

Cilj rada

CIlj rada je da se prikaže način rada i poslovanja jednog preduzeća koje se bavi otkupom i preradom sekundarnih sirovina. Postoje mnogi problemi i nedostaci sa kojima se ovo preduzece susreće u procesu otkupa, prerade i prodaje robe. Poslovanje firme u svakom smislu je rentabilno, tržište je veliko, široko i postojano i preduzeće ima perspektivu opstajanja na tržištu i ostvarivanja značajne ukupne poslovne dobiti. Osnovni problemi su problemi logističke prirode i zastarelost i ograničenost mašina za proizvodnju i preradu sekundarnih sirovina.
Direktor u „INOS NAPREDAK“DOO rukovodi i donosi konačne odluke o poslovanju.

Komercijalni direktor vodi sektor komercijale i koordinator je u poslovima nabavke sekundarnih sirovina i prodaje gotove robe. U ovom sektoru za posleno je i nekoliko komercijalnih referenata koji su zaduženi za nabavku sirovina, repromaterijala i rezervnih delova, energenata kao i prodaju gotovih proizvoda.
U knjigovodstvu je zaposleno pet radnika koji su zaduženi za vodjenje knjiga, ažuriranje poslovne dokumentacije (ulazno-izlaznih faktura-otpremnica i sl) Takodje obavljaju poslove plaćanja,blagajne, obračunavanje plata zaposlenima i dr.

U proizvodnju je ukljuceno 60 radnika od kojih 40 radi na grubom i finom razvrstavanju sekundarnih sirovina, a 10-12na baliranju razvrstanih sirovina (u zavisnosti od potrebe ponekad se iz sektora za razvrstavanje prebace 2 radnika na baliranje)

Proizvodnja se vrši u jednoj smeni, a u zavisnosnti od tražnje tržišta, radnici ostaju prekovremeno da rade i rade subotama (za šta su, naravno plaćeni). Rad je kopaktan i timski, radnici se rortiraju sa jednog proizvodnog procesa na drugi, motivisani su za rad, i sve deluje funkcionalno.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari