Odlomak

UVOD
Temakoja je pred nama sama je po sebi je jako interesantna i vrlo aktuelna. Kako cijeli globalni svijet sve vise postaje okrenut prema korporativnom i preduzetničkom pogledu na stvari, uvijek se traže dodatni načini kako dosegnuti neke više nivoe. Odgovor se može naći i u razumjevanju organizacione kulture, te u njenom pravilnom upotrebljavanju upravo u dostizanju nekih viših ciljeva naše organizacije. Za početak potrebno je naći nešto više o samom nastanku ideje o organizacionoj kulturi.
Kultura je relativno stari pojam koji se pojavio prvo u antropologiji. Godine 1871 antropolog B. Taylor je uveo pojam kulture kao “kompleksne cjeline koja uključuje znanje, vjerovanja, umjetnost, moral, zakone, običaje i bilo koje druge sposobnosti i navike koje stiče pojedinac u jednom društvu”. Od tada do danas, antropolozi istražuju kulturu određenih društvenih zajednica kao cjelinu materijalnih i duhovnih produkata njihovog života ili rada. Nakon više od sto godina proučavanja kulture, neki su se naučnici dosjetili da se preduzeće i ljudi u njemu mogu tretirati kao kao “pleme”. Razumjevanje ponašanja zaposlenih u preduzeću zahtijeva, baš kao i razumjevanje života plemena Indijanaca u Amazoniji ili Abordžina u Australiji, da se otkriju njihov jezik, običaji , vjerovanja, rituali ili simbole. Tako se pojam kulture preselio u menadžment jezik. Da bi se napravila pojmovna razlika između nacionalne i kulture preduzeća koriste se termini “organizaciona” kao i “korporativna kultura.
Ovaj rad će, tako, nastojati da objasni osnovni pojam organizacione kulture,a kasnije i da izdvoji pojedinačne karakteristike i komponente organizacione kulture. Seminarski rad takođe prikazuje i nekoliko značajnih podijela organizacione kulture i pokušava da cjelokupno značenje i svrhu organizacione kulture i klime približi svakom čitatelju.
1. Pojam organizacione kulture

Za sve nove koncepte karakterističan je je veliki broj različitih definicija pa ni organizaciona kultura nije izuzetak. Da bi smo izbjegli široko citiranje različitih definicija ovde ćemo dati samo jednu, sintetičku definiciju koja uključuje najčešće korištene elemente ostalih definicija.
Organizacionu kulturu možemo definisati kao:

 Sistem pretpostavki, vjerovanja, vrijednosti i normi ponašanja koje su članovi jedne organizacije razvili i usvojili kroz zajedničko iskustvo, koji su manifestovani kroz simbole i koji usmjeravaju njihovo mišljenje i ponašanje.

Za razumjevanje pojma organizacione kulture bitni su slijedeći elementi ove definicije:
1. Sadržaj. Organizacionu kulturu čine elementi kognitivnih struktura članova organizacije: pretpostavke, vjerovanja, vrijednosti itd. Pored kognitivnih, organizacionu kulturu čine i simbolički elementi kao što su jezik, materijalni simboli, obrazci ponašanja itd.
2. Socijalni karakter. Važna karakteristika kulture je da je to socijalna kategorija, u smislu da postoji samo u okvirima socijalnih grupa, ko što su organizacije, socijalni slojevi, profesije, nacije i sl.
3. Efekti. Organizaciona kultura usmjerava ili čak određuje svijest i ponašanje ljudi. Organizaciona kultura dovodi do toga da svi članovi organizacije na probližno isti način interpretiraju i razumjevaju pojave u svijetu oko sebe. Kako reakcije ljudi proizlaze iz njihove interpretacije svijeta i događaja u njemu jasno je da kultura usmjerava i određuje svakodnevno ponašanje i aktivnosti ljudi.
4. Način nastanka. Kao definišuća karakteristika organizacione kulture vrlo često se navodi i to što ona nastaje kroz proces socijalne interakcije članova organizacije. Do zajedničkih značenja stvari i pojava, kao i zajedničkih vjerovanja, vrijednosti i normi ponašanja članovi organizacije mogu doći jedino međusobnim interakcijama i komuniciranjem tokom svog rada u organizaciji. Organizaciona kultura nastaje kroz zajedničko iskustvo članova organizacije, koje oni stiču rješavanjem svakodnevnih problema.
Značaj organizacione kulture proističe iz njenog uticaja na poslovanje i poslovne rezultate preduzeća. Postoji snažno uvjerenje da je za uspješan rad preduzeća neophodna i organizaciona kultura određenih karakteristika i sadržaja. To uvjerenje su širili istraživači menadžmenta koji su proučavali praksu “odličnih” preduzeća. Otkrivši da sva uspješna preduzeća imaju snažnu kulturu sa određenim vrijednostima i vjerovanjima, pokušali su da ta vjerovanja i vrijednosti identifikuju. Organozaciona kultura može, međutim djelovati na poslovanje preduzeća pozitivno i negativno. Ona može biti “tajna formula uspjeha” , ali i “tihi ubica”. Sve zavisi od toga da li kultura odgovara situaciji u kojoj se preduzeće nalazi ili ne. Uticaj kulture na poslovanje preduzeća je daleko od toga da bude u potpunosti istražen. Vjerovatno ja da ima još mnogo načina na koji kultura utiče na funkcionisanje preduzeća, ali su slijedeći najviše istraženi do sada:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese