Odlomak

Organizaciju treba posmatrati kao skup odnosa među ljudima u obavljanju zajedničkih poslova da bi se postigao cilj u datim uslovima. Pod datim uslovom podrazumevamo sredstva za rad, produkcione odnose i ostale uslove sredine. Intenzivan razvoj teorije organizacije karakteriše postojanje velikog broja različitih koncepcija čije su teorijske postavke uglavnom bile uslovljene dinamičkim razvojem i promenama u društveno ekonomskim poslovima.
U suštini sve teorijske postavke prihvataju organizacionu strukturu kao raspored ljudi u grupe sa određenim zadacima i relacijama.
Najpoznatija podela teorije organizacije zasnovana na kriterijumu srodnosti osnovnih postavki je na klasičnu, neoklasičnu i modernu teoriju organizacije.
1. Klasična teorija organizacije, koja obuhvata sve one koncepcije koje prihvataju nasleđenu empirijsku organizacijsku strukturu, stavlja akcenat na formalnu stranu organizacije i onim elementima koje takav pristup implicira.
2. Neoklasična teorija organizacije ističe u prvi plan čovekovo ponašanje, psihološki aspekt više kao protivtežu obezličavanju kao preterivanje sa formalnom organizacijom i onim elementima koje takav pristup inplicira.
3. Moderna teorija održava izrazito kompleksne savremene uslove i stavlja težište na problemsku stranu organizacije kroz modifikaciju, ali ne i negaciju formalne organizacije.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 23 stranica
  • PTT saobraćaj prof.Momčilo Kujačić
  • Školska godina: prof.Momčilo Kujačić
  • Seminarski radovi, Skripte, Saobraćaj
  • Srbija,  Novi Sad,  FTN - Saobraćaj  

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari