Odlomak

POJAM, KLASIFIKACIJA I VRSTE OSIGURANJA

Kada je čovjek spoznao da se udruživanjem u zajednicu rizika smanjuje pojedinačni rizik i omogućava jednostavnija i rentabilnija zaštita od raznih opasnosti, došlo je do razvoja naprednijih oblika osiguranja. Na taj način (uključivanjem u zajednicu rizika) najlakše se može sačuvati imovina, zdravlje i život čovjeka. Od primitivnih oblika samopomoći u slučajevima ljudskih i materijalnih gubitaka došlo je do savremenog organiziranog prikupljanja sredstava unaprijed za naknadno pokriće posljedica rizičnih događaja.
Osiguranje je kompleksan sistem s dva temeljna obilježja:

  •     prijenos rizika od pojedinca na skupinu ili zajednicu rizika, što treba razumjeti kao svijest pojedinaca o ugroženosti od istih opasnosti od kojih se efikasnije može zaštititi ako se uključe u sistem osiguranja u što većem broju;
  •     raspodjela gubitaka na izjednačenoj osnovici na sve članove skupine, a to podrazumijeva sistem podjele nastalih gubitaka na sve osiguranike i pokriće tih gubitaka u obliku premija koje uplaćuju osiguranici.

„Sa stajališta pojedinca, osiguranje je ekonomski instrument kojim pojedinac zamjenjuje relativno malu svotu premije za relativno velik i neizvjestan finansijski gubitak. Sa stajalištva društva u cjelini, osiguranje je privredni instrument kojim se kombiniranjem i homogeniziranjem rizika u skladu sa zakonom velikih brojeva smanjuju ukupni gubici društva planiranom dinamikom troškova i premija.“
Privredni subjekti plaćaju premije osiguranja u ravnomjernim razdobljima da bi na taj način izbjegli i eliminirali iznenadne velike gubitke i neplanirane troškove poslovanja. Osiguranici vrše uplate premija i to za njih predstavlja novčani odliv, dok za osiguravatelja to predstavlja novčani priliv. Međutim, kada se vrši osiguranje od raznih vrsta rizika ne sprječava se nastanak šteta niti smanjuje vjerovatnoća njihovog nastanka kao što bi mnogi pomislili, već osiguranik neopreznim ponašanjem i nebrigom može uzrokovati iniciranje rizika i nastanak štetnog događaja.
Neosporna je i društvena korisnost osiguranja koja se ogleda u kontinuiranom unaprjeđenju zaštite i efikasnijoj naknadi šteta i isplati osiguranih svota. Važno je napomenuti i to da sektor osiguranja ima važnu funkciju u okviru cjelokupnog finansijskog sistema, jer je područje odgovornosti i brige regulatora za stabilnost i efikasnost finansijskih tržišta. Povjerenje osiguranika u sistem osiguranja znači i povjerenje u cijelokupni finansijski sistem. Društva za osiguranje upravljaju tuđom štednjom iz čega proizlazi njihova socijalna, privredna i društvena odgovornost.

Prema predmetu osiguranja dijeli na:
•    Osiguranje imovine, i
•    Osiguranje lica.
Osiguranje imovine obuhvata:
•    Osiguranje stvari, i
•    Osiguranje od građanske odgovornosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari