Odlomak

UVOD

U pravnom sistemu Republike Srbije postoje različite vrste pravnih lica. Medju svim pravnim licima najznačajnija su preduzeća, jer su to takva pravna lica koja obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, što i jeste osnovni cilj njihovog osnivanja.
Osnivanje preduzeća određuje Zakon o privrednim društvima. Prema odredbi člana 2. stav 1. Zakona o privrednim društvima, oblici preduzeća su:
1)    privredno društvo i
2)    javno preduzeće.
Privredna društva čine osnov celokupnog koncepta Zakona o privrednim društvima, i kao takva, predstavljaju najvažniji oblik preduzeća. Ona se dele na društva lica i društva kapitala. U društva lica spadaju ortačko društvo i komanditno društvo. Društvo kapitala su akcionarsko društvo i društvo sa ograničenom odgovornošću.
S obzirom na to da privredna društva čine isti oblik preduzeća, između njih   postoji veoma mnogo sličnosti. Međutim, između njih ima i određenih razlika, zbog čega i postoji više oblika privrednih društava. Ove razlike opredeljene su, u prvom redu, položajem, odnosno svojstvom članova koji su osnivači privrednog društva. Pomenuto svojstvo od uticaja je i na odgovornost privrednog društva u pravnom prometu, a i uslovljava  i način upravljanja u njemu. S tim u vezi, privredna društva imaju određene opšte, tj. zajedničke karakteristike (svojstvo pravnog lica, isti osnovni uslovi za osnivanje, isti uslovi za obavljanje delatnosti, isti položaj na tržištu, ista pravila o zastupanju, ista pravila o povezivanju sa drugim subjektima tržišnog poslovanja i dr.), ali ona imaju i niz specifičnih obeležja. Zbog tih specifičnih obeležja dolazi do primene i posebnih zakonskih pravila koja se odnose ili samo na društva kapitala ili samo na društva lica, a izuzetno veliki broj ovih pravila odnosi se isključivo na konkretne tipove privrednih društava (ortačko društvo, komanditno društvo, akcionarsko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću).
Kada je reč o privrednim društvima, posebno treba istaći da društva kapitala imaju mnogo veći značaj od društva lica, koji proizilazi iz činjenice da društva kapitala, u principu, imaju znatno više članova i zaposlenih od društava lica, kao i da, po pravilu, raspolažu sa velikim kapitalom, što omogućava i ostvarivanje veće dobiti, zbog čega se ona javljaju kao najznačajniji činilac stvaranja društvenog proizvoda.

Prema članu 3. Zakona o privrednim društvima, preduzeća se mogu povezivati putem kapitala ili ugovora i na taj način, uz zadržavanje svog pravnog subjektiviteta, stvoriti ili ne, nov pravni subjekat na osnovu tog povezivanja.
Cilj ovakvih povezivanja i stvaranja grupacija preduzeća je ekonomski, odnosno poslovni interes, ali samo ako to povezivanje nije suprotno propisima o monopolu.
Privredno društvo, domaće ili strano, može obrazovati jedan ili više ogranaka. Ogranak je organizacioni deo privrednog društva koji nema svojstvo pravnog lica. Ogranak ima mesto poslovanja i zastupnike, a poslove sa trećim licima obavlja u ime i za račun privrednog društva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese