Odlomak

OPĆENITO O EUROPSKOM PRAVU
1. tko je 1. kritički pisao o eu pravu i kada?
Francis Snyder, 1987. (O novim pravcima Prava Europske zajednice)

2. što predstavlja stabilno podrucje istrazivanja europskog prava? (str 26)
Pravna regulacija ekonomskih poslova, trgovine i razmjene unutar EU i preko njenih granica.

3. liČnosti koje razvijaju teorijske dosega EU prava (str 28.)
Eric Stein
Joseph Weiler
Neil MacCormick
Neil Walker
Graine de Burce
Ignolf Pernice
Christian Joerges Miguel Poiares Maduro
Francis Synder
Hans Peter Ipsen
Claus-Dieter Ehlerman
Guy Isaac
Koen Lenaerts
4. u čemu leži prednost pravnog sustava EU? (str. 37)
– pr. sustav EU je postao najdjelotvorniji postojeći međunar.pravni sustav s jasnom razlikom u odnosu na tipične slabosti mp-a i međunar. sudova
– za razliku od većine međunar. pr. sustava (najveći broj povreda međunar. pravila od str. drž. ne rješava pr. sredstvima, pr. soprovi se rješavaju izvan suda) u Europi je pr.proces ključni element indukcije slaganja s europskim pravom
– u Europi postoji djelatno mp koje u najvećem dijelu djeluje kao vladavina prava u okvirima matične države, gdje se pr. povrede rješavaju pred sudom, a sud. odluke poštuju i gdje se autonomni utjecaj prava i pr. odluka širi i na politički proces
– sustav koji je osmišljen u trenutku osivanja EZ 1957. bio je inherentno ograničen i slab → sustav u kojemu je Sud odlučivao samo o nekoliko slučajeva
– transformaciju europ. pr. sustava orkestrirao je ECJ čvrstim pravnim tumačenjima
– kritična je promjena bila uvođenje mehanizma prethodnog odlučivanja koji je dopuštao da nacionalni sud zaustavi domaći pr. post. i zatraži od ECJ-a tumačenje pravnog pitanja
– u ključnim odlukama ECJ je preuzeo relativno opskurni pr. mehanizam i pretvorio ga u sredstvo temeljem kojega osigurava da države poštuju svoje europ. pravne obveze

O NASTANKU I RAZVITKU EU
5. koje integracije obilježavaju razdoblje nakon 2. svj. rata (str. 43.)
Regionalne ekonomske integracije :
– Europ. zajednica za ugljen i čelik ECSC
– EEZ
– EURATOM
– EFTA 1960.
– LAFTA 1960.(Latinskoam. sporazum o slobodnoj trgovini) – Srednjeam. ekonomska integracija 1960.
– Sporazum Australije i N. Zelanda o slobodnoj trgovini 1965.
– Carinska i ek. unija Središnje Afrike 1964.
– Sporazum o slobodnoj trgovinskoj zoni Kariba 1968.
– Europska unija

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari