Odlomak

Najvažniji tip krivičnog postupka predstavlja opšti krivični postupak, koji se smatra redovnim ili klasičnim postupkom rešavanja krivične stvari, jer se s jedne strane, on vodi u najvećem broju slučajeva, dok su s druge strane, njegova pravila načelno definisana kao lex generalis u odnosu na pravila posebnih postupaka, koja su lex specialis. Određene modifikacije opšteg krivičnog postupka su predviđene nekim sporednim izvorima krivičnog procesnog prava, kada su predmet tog postupka neka specifična krivična dela:
1. krivična dela organizovanog kriminala,
2. krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, te
3. krivična dela koja spadaju u tzv. visokotehnološki kriminal, kao i u nekim drugim slučajevima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 156 stranica
  • Krivično procesno pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari