Odlomak

I OPŠTE ODREDBE
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se dimenzije vozila, ukupne mase vozila, osovinska opterećenja vozila i osnovni uslovi koje moraju da ispunjavaju uređaji i oprema na vozilima u saobraćaju na putevima i koji na vozilima moraju biti ugrađeni i izvedeni tako da vozila mogu bezbedno učestvovati u saobraćaju na putevima, kao i drugi tehnički uslovi kojima moraju odgovarati pojedini uređaji na vozilima koji su od značaja za bezbednost saobraćaja.

 

 

 

Član 2
Pod dimenzijama vozila, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se gabaritne dimenzije vozila i skupa vozila i dimenzije vozila koje su od posebnog značaja za bezbednost saobraćaja na putevima.
Pod masom vozila, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se najveća dozvoljena i sopstvena masa vozila, nosivost vozila i masa kojom vozilo pritiska na podlogu.

 

 

 

Član 3
Pod uređajima na motornim i priključnim vozilima u saobraćaju na putevima, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se:

1) uređaji za upravljanje;
2) uređaji za zaustavljanje;
3) uređaji za osvetljavanje puta i za davanje svetlosnih znakova;
4) uređaji koji omogućavaju normalnu vidljivost;
5) uređaji za davanje zvučnih znakova;
6) uređaji za kretanje vozila unazad;
7) uređaji za kontrolu i davanje znakova;
8) uređaji za odvođenje i ispuštanje izduvnih gasova;
9) uređaji za spajanje vučnog i priključnog vozila;
10) ostali uređaji od posebnog značaja za bezbednost saobraćaja (karoserija, kabina za vozača i prostor za putnike, pneumatici, blatobrani, branici, zaštitnici od podletanja sa zadnje strane pod vozilo, priključci za sigurnosne pojaseve priključci za vuču, uređaji za obezbeđenje vozila od neovlašćene upotrebe, uređaji za pogon na sabijeni ili tečni gas i uređaji od kojih zavisi sastav i obojenost izduvnih gasova).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese