Odlomak

Alkoholizam je jedna od najrasprostranjenijih bolesti zavisnosti, odnosno toksikomanija. Shvatanja o alkoholizmu su još dosta neujednačena, smatra se ili moralnim problemom ili isključivo medicinskom pojavom sa svim karakteristikama bolesti. Tolerantan i podržavajući stav našeg društva prema pijenju alkohola utiče na formiranje lagodnog stava porodica i utiče na formiranje stavova dece prema pijenju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti prof.Dušanka Šarenac
  • Školska godina: prof.Dušanka Šarenac
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  Visoka zdravstvena škola strukovnih studija  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari