Odlomak

Računovodstvo aktivnosti je koncept prema kojem se indirektni troškovi alociraju na proizvode na osnovu broja i obima aktivnosti konzumiranih od strane proizvoda. Prema ovome principu aktivnosti troše resurse, a proizvodi aktivnosti.

Računovodstvo aktivnosti predstavlja dvostepenu proceduru. Prvi nivo procedure je pridruživanje troškova resursa na aktivnosti koje koriste resurse. Na drugom nivou troškovi aktivnosti se alociraju na proizvode prema obimu korištenja aktivnosti od strane proizvoda.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari