Odlomak

Sažetak

 

Gustoća prometa u svijetu svakim danom raste. Sa već preko milijardu automobila na cestama, gužve i prometne nesreće veliki su problem. U ovom radu fokus je na približavanju inteligentnih transportnih sustave kao djelom ljudske svakodnevnice. Pobliže je proučena primjena ITS-a u upravljanju garažno – parkirnim objektima te navedeni primjeri drugih zemalja i kako su one riješile problem implementacije takvih sustava.

Ključne riječi: Inteligentni tranportni sustav, Parking guidance and information system, Garažno-parkirni sustav

 

  1. Uvod

 

 

Čovjek kao inteligentno biće konstantno teži ka razvoju i unaprjeđenju.  Svakodnevno se traže novi načini za olakšavanje i ubrzavanje rada. Brz transport je nužan za funkcioniranje današnjeg čovjeka. Bilo da se radi o transportu paketa ili o vožnji osobnim automobilom od točke A do točke B, svaki zastoj u sudioniku u prometu izaziva frustraciju.

  1. godine Huffingtonpost je objavio članak u kojem su objavili da je broj automobila u svijetu prešao 1 milijardu. Uz toliki broj automobila na cestama, jasno je da je potreba za ogranizacijom i kontorlom prometa sve veća. Za čovjeka se kaže da je inteligentan zato što ima sposobnost učenja i prilagođavanja situacijama, na temelju dolaznih informacija. Isto vrijedi i za sustav. Da bi sustav bio inteligentan, mora moći prikupljati informacije iz svog okruženja, te na temelju prikupljenih informacija donijeti odluku o slijedećem koraku koji će se izvršiti.


  1. ITS

 

Inteligentni transportni sustav možemo nazvati nadogradnjom na klasični sustav transporta i odnosi se na korštenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u transportu.

To je tehnologija koja koristi telematičke znanosti i sve načine komunikacije u vozilima, među vozilima te među vozila i neke određene lokacije. Uvođenjem ITS-a u klasični transportni sustav, znatno poboljšavamo učinkovitost odvijanja prometa, transport robe i ljudi, povećanje sigurnosti u prometu, udobnost te smanjenje onečišćenja okoliša.

Stupanj sofisticiranosti i mjera u kojoj se ta tehnologija koristi varira od zemlje do zemlje. Tranportni profesionalci diljem svijeta moraju razumjeti glavne aplikacije i sposobnosti svojih tako da mogu procijeniti potencijalne prednosti i povezani troškovi.

Cilj ITS-a je služiti korisniku transportnog sustava pružajući više pouzdanoti i udobnosti individualne mobilnosti i učinkovitije poslovanje i donošrenje odluka za operatora transportnog sustava. Ukupna funkcija ITS-a je poboljšati rad cjelokupnog prometnog sustava prometnim kotrolorima, putnicim, brodarima i drugim korisnicima.

ITS uključuje niz alata kao što su istraživanja, komunikacija i računalne tehnologije – koje se mogu primjeniti na integrirani način u prometnom sustavu za poboljšanje učinkovitosti, sigurnosti, održivosti i otpornosti mrežnih operacija u slučaju  ozbiljnog poremećaja.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari