Odlomak

UVOD

Prvu pomoć,na mestu nesreće, ukazuje svako lice koje raspolaže znanjima o pružanju prve pomoći. U obimu prve pomoći nema razlike u pomoći koju bude pružio uvežani spasilac, laik,sručno lice koji bi se (slučajno i neopremljen) našao kraj unesrećenog lica. U prvim trenucima nakon nesreće,povređeni ostaju prepušteni samom sebi.Opravdane su težnje da svaki pojedinac bude osposobljen da prvu pomoć ukaže kao samopomoć,da unesrećena lica budu u mogućnosti da prvu pomoć međusobno ukažu kao uzajamnu pomoć,a da spasilac,uvek kada to situacija dozvoljava, ostvaruje maksimalnu saradnju sa unesrećenim licem pri ukazivanju prve pomoći. Suštinski cilj prve pomoći jeste: sačuvati život i zdravlje unesrećenog ili obolelog lica! U prvom planu uvek je stanje povređenog ili obolelog lica (p/o)! Same povrede ostaju u drugom planu.Neophodno je da p/o do odgovarajuće zdravstvene ustanove stigne u što boljem stanju, a ne sa perfektno zbrinutim povredama.

Prividna smrt, krvavljenje, gubitak svesti i sva druga stanja koja p/o neposredno ugrožavaju život, zahtevaju brzu, trenutnu akciju spasioca (osnovni uslov-uvežbanost).Spasilac koji u takvim situacijama misli, a ne radi, nije savladao veštinu ukazivanja prve pomoći. Ostale povrede (rane.prelomi…) zahtevaju smišljen, oprezan i metodičan rad spasioca (osnovni uslov su znanje i domišljatost).Spasilac koji zbrinjavajući ovakve povrede, radi a ne misli, nije savladao veštinu ukazivanja prve pomoći. Brojni medicinski stručnjaci tvrde da je ispravna i blagovremeno pružena prva pomoć na mestu udesa često presudna za preživljavanje p/o osobe,odnosno za uspeh njenog lečenja i rehabilatacije.Takva pomoć smanjuje smrtnost u udesima čak za 10-15%.Upravo stoga, poznavanje prve pomoći jeste sastavni deo zdravstvene i opšte kulture svakog čoveka! Pritom, posedovanje znanja i veštine u pružanju prve pomoći mora da bude propraćeno i sposobnostima brze procene svih relativnih okolnosti, odnosno sposobnosti racionalnog delovanja i svrsishodne trijaže p/o lica.Neobučenost, neuvežbanost,nesmotrenost, samouverenost i nekritičnost spasioca, rezultuje neadekvatnoj i neefikasno ukazanoj prvoj pomoći.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese