Odlomak

Menadžment kao fenomen poslednjih pola veka dosta se izučava. Menadžeri su postali zuzetno traženo i dosta plaćeno zanimanje, teorija i praksa menadžmenta potvrđuju da će ovaj vek biti obeležen I značajnim uticajem menadžmenta na živote ljudi I civillizacije u celini. Menadžment je nastao u veoma dalekoj prošlosti. Reč menadžment potiče od engleske reči manage (menidž), što znači upravljanje preduzećem ili javnim poduhvatima. Menadžment predstavlja uspešnost raspolaganja ograničenim resursima ili sredstvima, odnosno sposobnost obavljanja datog posla.Pojava menadžmenta vezuje se za period industrijalizacije.Cilj je da se sa što manjim ulaganjem elemenata proizvodnje ostvare što veći rezultati privređivanja, a to se omogućava aktivnostima efikasnog menadžmenta. Svako preduzeće, kao ćelija robno-novčane privrede, predstavlja određeni organizacioni sistem.Organizacioni sistemi su, po pravilu, veoma složeni, a pred njima se postavljaju i sve složeniji zahtevi.Nosiocima funkcije upravljanja takođe se postavljaju sve složeniji zadaci, koje mogu da ispune samo ljudi koji za to imaju odgovarajuću kvalifikaciju, tj. profesionalni menadžeri.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Poslovni menadžment -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za poslovno industrijski menadžment  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari