Odlomak

Zadatak:Za definisanu tehnolosku operaciju ili process I za definisani oblik dela izabrati koncepcijsko resenje robota (manipulatora) koji moze da se primeni.Izbor vrsiti na osnovu prospekata proizvodjaca.
Opis zadatka:Razmotriti proces na datoj slici I izvrsiti izbor odgovarajuceg industrijskog robota.Predvideti robota za nepresovane delove mase m=5kg.Presa,traka sa nepresovanim delovima lift sa gotovim delovima se nalaze u krugu radijusa 4m.
Na osnovu opisa zadatka treba:
-prikazati detaljan opis (sa skicama) date operacije
-definisati potreban broj stepeni slobode kretanja I dati njihov sematski prikaz
-definisati maximalno potrebno opterecenje
-predloziti potrebnu tacnost
-definisati oblik I velicinu radnog prostora
-definisati broj,oblik I velicinu hvataca I efektora
-definisati tip pogonskog sistema
-definisati tip upravljackog sistema
-definisati metod programiranja
-definisati tip koordinatnog sistema
Na osnovu izabrane koncepcije I vrste robota treba:
-izabrati tri moguca resenja robota odgovarajucih karakteristika
-uporedno prikazati karakteristike tri izabrana robota
-izabrati najbolje resenje na osnovu odgovarajucih kriterijuma
-napisati program za upravljanje robotom
Odgovarajuci kriterijumi su:
-tehnoloski zahtevi,tj. radni prostor;brzina;opterecenje;upravljanje
-projektni zahtev,tj komunikacija sa ostalim delovima sistema
-bezbednost
-ekonomski zahtevi tj. cena I troskovi
-zadovoljavanje EN ISO 8373 standarda

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese