Odlomak

Troškovi predstavljaju ključnu ekonomsku odrednicu kvaliteta i ekonomike poslovanja svakog preduzeća. Stoga je izučavanje ove kategorije staro koliko i samo preduzeće. Troškovi označavaju složenu ekonomsku kategoriju. Razni autori definišu pojam troškova u zavisnosti od sopstvenog pristupa i cilja istraživanja, respektujući pri tome teorijska saznanja i obeležja konkretnog privrednog sistema. Začetnik prvih naučnih radova iz oblasti troškova je nemački autor Eugen Schmalenbach. Troškovi, po E. Schmalenbachu, predstavljaju one vrednosti sa kojima se u kalkulaciji izražava potrošnja dobara, prouzrokovana proizvodnjom novih proizvoda ili učinaka. Ovaj autor razdvaja pojam „troškova“ i „izdataka“, naglašavajući njihovu vremensku neusklađenost nastajanja. E. Gutenberg pod troškovima podrazumeva novčani izraz materijalnih dobara, rada, usluga i javnih izdataka koji su potrebni za ostvarivanje zadataka preduzeća.
Troškovi proizvodnje su zbir troškova faktora proizvodnje koji su proizvod utrošene količine tih faktora i njihovih cena. Pojedini autori pojam troškova definišu kroz cenu koštanja proizvodnje koja izražava u novčanom obliku sve utroške preduzeća, vezane za proizvodnju i realizaciju te proizvodnje. Navedene i druge definicije pojma „troškovi“ u suštini pokazuju da, nezavisno od modaliteta i posmatrano sa aspekta preduzeća, troškovi predstavljaju novčani izraz utrošenih komponenata proizvodnje i to sredstava za rad, predmeta rada (materijala) i radne snage.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese