Odlomak

UVOD

Kredit Je Dužničko-Poverilački Posao U Kome Banka Kao Poverilac Stavlja Na Raspolaganje Određenu Količinu Finansijskih Sredstava Klijentu – Dužniku U Formi Koja, Pored Ostalog, Uključuje Definisanje Kao Najvažnijih Uslova: Kamate, Načina Otplate, Vremena Otplate, Garancija I Sl. Bitna Karakteristika Kreditnog Posla Je Povratnost, Što Znači Da Postoji Obaveza Dužnika Da Plasirana Sredstva Vrati, Uvećana Za Ugovorenu Kamatu. Poverenje Između Banke, Kao Poverioca I Klijenta, Kao Dužnika, Od Presudne Je Važnosti U Međusobnim Odnosima, Naročito Kod Kreditnih Poslova. Sam Naziv Kredit to Odražava, Jer Potiče Od Latinske Reči Creditum – Što Znači Kredit Ili Zajam.
U Savremenim Privrednim Uslovima Kredit Ima Sledeće Funkcije:
– Mobilizatorska Funkcija – Osnovna Funkcija Kredita Je Da Plasmanom Sredstava Koja Su Prikupljena Kao Viškovi Izvrši Njihovu Najefikasniju Alokaciju;
– Obezbeđenje Kontinuiteta Reprodukcije – Kreditiranje Omogućava Likvidnost I Kontinuitet Proizvodnje, Kao I Povećanje Proizvodnje I Regulisanje Ponude I Tražnje Na Tržištu;
– Obezbeđuje Likvidnost I Stabilnost Privređivanja – Kredit Omogućava Prevazilaženje Sezonskog Karaktera Proizvodnje I Raskoraka Između Plasmana I Naplate;
– Reguliše Ponudu I Tražnju Na Tržištu – Kreditiranje Klijenata Koji Trenutno Ne Raspolažu Platežno Sposobnom Tražnjom Utiče Na Stabilizovanje Tržišta I Smanjivanje Zaliha, Kao I Stabilizacija Cena;
– Stimuliše Međunarodnu Ekonomsku Razmenu – Kredit Je U Stimulisanju Izvoza Značajno Sredstvo Konkurentnosti Nacionalne Privrede; I Td.
Kredit Je Nesumnjivo Postao Jedan Od Ključnih Bankarskih Poslova U Savremenim Uslovima, Iako Je Pogotovo U Novijem Periodu Došlo Do Velike Disperzije Bankarskih Poslova I Usluga Koje Banke Vrše. Kredit Je Postao Masovni, Visoko Standardizovani Proizvod, Sa Velikim Brojem Namena.
Kreditnu Zaduženost Stanovništva Registruje Kreditni Biro. Evidencija Je Po Matičnom Broju I Registrovano Je Korišćenje Bankarskih Proizvoda Kao Što Je Tekući Račun, Kreditne Kartice, Krediti, Lizing Itd.
Kreditni Biro Je Počeo Sa Radom 2004. Godine. Registruju Se I Neurednosti U Korišćenju Bankarskih Proizvoda, Time Je Bankama Olakšana Procena Rizika Plasmana.
Nakon Izmirenja Obaveza Koje Nisu Redovno Otplaćivane, Podaci Se Brišu Nakon 3 Godine.
Klijenti Imaju Mogućnost Reklamacija U Slučaju Da Podaci Koje Banka Dostavi Nisu Tačni.
Nakon Nešto Više Od Decenije – Oživljava I Ponuda Stambenih Kredita. Strane I Domaće Banke Na Našem Tržištu Nude Sve Povoljnije I Povoljnije Uslove Dugoročnog Kreditiranja, Naročito Kreditiranje Za Kupovinu Stambenih Objekata.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese