Odlomak

1.    PROCESI

Proces je transformacija ulaza u izlaz. Ulaz čine materijali, mašine, ljudi,  metodi,        merenja,  energija i  informacije, a  izlaz  proizvodi/usluge,  dokumenti   i  informacije.

U industrijskoj serijskoj proizvodnji ne postoje tehnološki procesi koji su sposobni da proizvedu sve proizvode na potpuno isti način, već samo sa velikim stepenom sličnosti.

Univerzalna karakteristika tih procesa je varijabilitet kvaliteta. Varijabilitet nastaje usled dejstva velikog broja faktora, koji mogu biti slučajni i sistematski.

Slučajni faktori su prirodne varijacije procesa i oni izazivaju slučajne varijacije kvaliteta proizvoda.

Sistematski faktori su neslučajni i dovode do poremećaja u procesu i sistematskih varijacija u kvalitetu proizvoda.

Ukupna proizvodnja u posmatranom vremenskom intervalu, sa statističkog aspekta, predstavlja statistički skup, a svaki proizvod elementarnu jedinicu toga skupa. Na proizvodima se može ispitivati jedna ili više karakteristika kvaliteta određene tehnološkom dokumentacijom. Izmerene vrednosti karakteristike kvaliteta predstavljaju skup, dok je svaka izmerena vrednost elementarna jedinica skupa.

Svaki proces ima vremenski kontinuitet. Elementarne jedinice procesa raspoređene su prema vremenskim sekvencama.

Razlika između skupa i procesa je vremenska određenost procesa. Karakteristike procesa se mogu menjati tokom vremena. U slučaju kada je proces statistički stabilan (deluju samo slučajni faktori) može se tretirati kao skup.

 

 

 

2.    PODACI PROCESA

Procesni podaci predstavljaju izmerene karakteristike kvaliteta na proizvodima procesa (elementarnim jedinicama)

Svaki proces ima vremenski kontinuitet. Elementarne jedinice procesa su rasporedene u nizu prema vremenskim sekvencama, a ne prema nekom drugom kriterijumu.
Tako, na primer, možemo kontrolisati težinu pakovanja keksa od 200 grama. Proces se sastoji u kontinuitetu automata za punjenje više hiljada kesa keksa. Periodično, svakih 15 minuta slobodnim izborom uzimamo jednu kesu i merimo težinu. Rezultati merenja po vremenskim sekvencama prikazani su tabelom 1:

Prosečne podatke koji su deo procesa, odnosno uzorak procesa možemo srediti u vidu serije strukture, odnosno intervalnog rasporeda frekvencija kao u tabeli 2:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese