Odlomak

SREDNJE VREDNOSTI
Obrada rezultata pedagoškog eksperimenta pocinje statistickom analizom, u kojoj se istražuje statisticka masa (osnovni skup ili populacija) u stanju mirovanja, odnosno struktura staticke mase u datom momentu, ili odredenom vremenskom periodu, u kome je ona posmatrana, s tim što se vreme kao faktor uticanja ne uzima u obzir.

Srednji statisticki podaci koji su tabelarno ili graficki prikazani služe za statisticku analizu, s ciljem istraživanja pravilnosti i zakonitosti posmatranih masovnih pojava. Statisticka analiza i ima taj zadatak da primenom razlicitih metoda i postupaka rašclani i uporedi podatke, otkrije i formuliše zakonitosti koje vladaju u posmatranoj masovnoj pojavi

Koristeci relativne brojeve i raspodelu frekvencija može se steci izvestan globalni utisak o posmatranoj pojavi i posmatranom statistickom skupu. Ipak za dalju i svrsishodniju analizu potebne su nam preciznije metode kojima cemo masu statistickih podataka obraditi tako da postane upotrebljiva u procesu donošenja odluka.

Analizu statistickih podataka možemo vršiti tako što cemo definisati izvesne pokazatelje ili parametre cije ce nam vrednosti izražavati odredene sumarne karakteristike datih podataka. Vrednost sumarnih parametara omogucice donošenje zakljucaka o odredenoj pojavi ili procesu koji su izraženi posmatranim podacima.

Prva grupa takvih parametara su tzv. srednje vrednosti ili proseci. Veoma cesto se koriste i u svakodnevnom životu (npr. prosecan licni dohodak ili prosecna produktivnost itd.). Ovi parametri pokazuju neku centralnu vrednost posmatranog obeležja X na elementima statistickog skupa.

Srednje vrednosti ili mere centralne tendencije prezentuju sredinu statisticke serije. Najcešce se oko te srednje vrednosti grupiše najveci broj jedinica. Srednje vrednosti se nalaze izmedu najmanje i najvece vrednosti obeležja.

Sednja vrednost je reprezentativna vrednost, koja po datim merilima, zamenjuje sve vrednosti obeležja u datoj seriji. U statistickoj literaturi dobila je naziv reprezentativna vrednost zato što predstavlja i zameljuje sve vrednosti serije, jer iz njih proistice i nosi njihove zajednicke karakteristike.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari