Odlomak

Jezero
Svako veće udubljenje na kopnu ispunjeno vodom naziva se jezero.
Elementi jezera su jezerski basen i vodena masa koja ga ispunjava.
Jezerska voda, posebno voda velikih jezera, kreće se slično morskoj vodi.
Pod uticajem vjetrova, i na jezerima, kao i na morima, nastaju talasi i jezerske struje; čak se i nivo jezrerske vode, slično plimi i oseki na moru, izdiže i spušta.
Po načinu postanka basena sva jezera se mogu svrstati u četiri grupe:
tektonska,
erozivna,
akumulaciona i
vještačka jezera ili zagati.
Tektonska jezera nastaju različitim tektonskim procesima, i to prije svega, u kotlinama koje su nastale spuštanjem Zemljine kore duž rasjeda.

Erozivna jezera postaju radom spoljašnjih sila u udubljenjima koja nastaju ledničkom, riječnom, kraškom i eolskom erozijom.
Lednička jezera se mogu formirati u udubljenjima nastalim i erozivnim i akumulativnim radom lednika.
Rječna jezera mogu nastati procesima riječne erozije ili riječne akumulacije; presjecanjem meandara ravničarskih rijeka postaju jezera potkovičastog oblika, poznata pod nazivom mrtvaje.
Kraška jezera nastaju sakupljanjem vode u kraškim udubljenjima, na površini ili u pećinama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese