Odlomak

Glava 4:
Egzistencija i jedinstvenost rešenja ………………………………………………………………………….. 49
Relacija ulaz-izlaz i jednačina stanja ………………………………………………………………………… 51
Jednačine stanja i izlazna relacija …………………………………………………………………………….. 53
Relacija ulaz-izlaz ………………………………………………………………………………………………….. 54
Izvođenje relacije ulaz-izlaz iz jednačina stanja …………………………………………………………. 55
O prostoru rešenja relacije ulaz-izlaz ………………………………………………………………………… 57
Nalaženje opšteg rešenja homogene jednačine …………………………………………………………… 58
Nalaženje jednog partikularnog rešenja nehomogene jednačine …………………………………… 59
Afina RLC kola – ilustrativni primeri ……………………………………………………………………….. 61
Određivanje opšteg rešenja homogene jednačine ……………………………………………………….. 64
Glava 5: Afina RLC kola u prinudnom režimu ………………………………………………………….. 65
Klasa pseudoperiodičnih signala σ,ω ……………………………………………………………………… 65
Kompleksni račun pridružen klasi σ,ω …………………………………………………………………… 66
Određivanje prinudnog pseudoperiodičnog odziva pomoću kompleksnog računa ………….. 67
Dva ilustrativna primera …………………………………………………………………………………………. 69
Procedura za određivanje prinudnog odziva iz σ,ω formiranjem tabloa u kompleksnom domenu 70
Rezonancija i antirezonancija u RLC kolu ………………………………………………………………… 71
Amplitudska rezonancija i antirezonancija ………………………………………………………………… 72
Fazna rezonancija i antirezonancija ………………………………………………………………………….. 72
Snage u prostoperiodičnom režimu ………………………………………………………………………….. 73
Snage u složenoperiodičnom režimu ………………………………………………………………………… 74
Glava 6: Teoreme električnih kola …………………………………………………………………………… 76
Telegenova teorema ……………………………………………………………………………………………….. 76
Teorema o reprezentaciji afinog elementa …………………………………………………………………. 76
Tevenenova i Nortonova teorema …………………………………………………………………………….. 77
Tevenenova i Nortonova ekvivalencija …………………………………………………………………….. 78
Teorema supstitucije ………………………………………………………………………………………………. 78
Teorema superpozicije ……………………………………………………………………………………………. 79
Teorema o prenosu maksimalne aktivne snage ………………………………………………………….. 79
Glava 7: Mreže sa dva pristupa u prinudnom prostoperiodičnom režimu – kompleksni domen 80
Karakterizacija mreža …………………………………………………………………………………………….. 80
Mreža sa dva pristupa u prostoperiodičnom režimu ……………………………………………………. 80
Recipročne i simetrične mreže sa dva pristupa u prostoperiodičnom režimu …………………. 83
Sekundarni parametri recipročne i simetrične mreže sa dva pristupa …………………………….. 85
T i Π reprezentacija recipročne i simetrične mreže sa dva pristupa ………………………………. 88
Glava 8: Električni vodovi u prinudnom prostoperiodičnom režimu – kompleksni domen 90
Modelovanje vodova ………………………………………………………………………………………………. 90
Prinduni prostoperiodični režim na vodu …………………………………………………………………… 91
Beskonačno dugačak vod ………………………………………………………………………………………… 92
Ograničeni vod ………………………………………………………………………………………………………. 93
Talasni koncept na vodu – vremenski domen …………………………………………………………….. 94
Talasni koncept na vodu – kompleksni domen …………………………………………………………… 96
Višestruka refleksija na vodu …………………………………………………………………………………… 99
Neki specijalni slučajevi zatvaranja ograničenog voda ……………………………………………….. 100
Vod zatvoren karakterističnom impedansom ……………………………………………………………… 100
Otvoren vod ………………………………………………………………………………………………………….. 100
Vod u kratkom spoju ………………………………………………………………………………………………. 101
Vod zatvoren proizvoljnom impedansom ………………………………………………………………….. 102

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 106 stranica
  • Elektroenergetika Dusan Djurdjevic
  • Školska godina: Dusan Djurdjevic
  • Skripte, Elektrotehnika
  • Srbija,  Niš,  UNIVERZITET U BEOGRADU - ETF – Elektrotehnički fakultet  

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese