Odlomak

Nasleđivanje predstavlja postupak, proces tokom kojeg dolazi do prenosa duhovnih i materijalnih osobina i vrednosti sa predaka na njihove potomke; podrazumeva povezanost generacija jedne porodice kroz vremenski period, neprekinuto trajanje koji spaja članove jedne porodice. Stoga, nasleđivanje ne predstavlja samo pravni pojam već se naprotiv, javlja i u mnogim drugim naukama, kako prirodnim tako i društveno-humanističkim (biologija, posebno genetika kao njen deo, psihologija, sociologija, istorija i dr.).

U savremenim pravnim sistemima nasleđivanje ima imovinski karakter i najčešće se definiše kao prelazak imovine umrlog lica na druga lica.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 21 stranica
  • Nasledno pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola Visoka škola strukovnih studija  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari