Odlomak

Tribologija je naučno-tehnička disciplina koja obuhvata istraživanja procesa trenja i habanja, kao i postupaka za smanjenje i optimizaciju ovih karakteristika kod različitih mašinskih sistema. Naziv tribologija izveden je od grčke reči tribos što znači tarenje, trljanje i logos čije je značenje nauka.
Tribologija je jedna od nekoliko novih tehničkih disciplina čiji razvoj ima izuzetan uticaj na pouzdanost i vek mašinskih sistema. Tribološka istraživanja i korišćenje već ostvarenih znanja, kako u procesu konstruisanja tako i u proizvodnji i eksploataciji mašina, predstavljaju neophodnost savremene industrije kada se posmatraju njeni današnji zahtevi za ekonomično korišćenje materijala, racionalno trošenje energije, povećanje pouzdanosti mašinskih sistema i smanjenje troškova održavanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese