Odlomak

Pojam bioma
Biom je veća klimatski i geografski definisana teritorija ili akvatorija, koja obuhvata slične ekosisteme i predjele.
Najčešće je tip bioma određen makroklimatskim karakteristikama teritorije, rasporedom kopna i velikih vodenih površina, nadmorskom visinom.
U biomu su ekosistemi povezani složenijim odnosima akcije, reakcije, koakcije i lancima ishrane.
Zelena i narandžasta boja – tropska i suptropska oblast

Biomi se grupišu u tri osnovne oblasti života:
oblast mora i okeana (71%);
oblast kopnenih voda (stajaće i tekuće) (7%);
suvozemna oblast života (22%) u kojoj su osnovni tipovi bioma:
tropske kišne šume (džungle);
širokolisne šume umjerenih predela;
tajge (sjeverne četinarske šume);
tundre;
stepe;
pustinje;
sredozemna vegetacija

Životinje u raznim biomima suočavaju se sa istim izazovima:
nalaženje dovoljno hrane i vode i
nalaženje partnera za parenje i podizanje potomstva.
U svim biomima životinjske zajednice imaju sličnu strukturu.
Životinje koje pasu i drugi biljojedi preživljavaju tako što jedu sve biljke koje su se razvile da bi izvukle maksimum iz klimatskih uslova.
S druge strane, ove životinje se nalaze u opasnosti od napada niza lovaca.
U najproduktivnijim biomima, kao što su šume, mnoge od ovih životinja lovaca mogu da love veći, suroviji predatori.

Tropska oblast
Tropske i suptropske šumske regije sa manjom količinom oborina su dom za tropske i suptropske suhe širokolisne šume i tropske i suptropske četinarske šume.
Kišne šume umjerenih predjela takođe postoje u nekim vlažnim obalnim regijama sa umjerenom klimom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese