Odlomak

ZADATAK 1.

Na osnovu knjigovodstvenih i statističkih podataka utvrđeno je kretanje materijalnih troškova za izradu proizvoda “A” .
Prvo utvrđeno je da je proizvdodnja povedana za 10% u odnosu prema postavljenom planu

1. Povedanje troškova zbog povedanja opsega proizvodnje (650*10%)…………… 65*80 = 5.200
2. Potrebna (planirana) količina materijala “A” po plan. Cenama za povedani opseg proizvodnje (650+65)…………………………………………………………………………… 715*80=57.200
3. Smanjenje potrošnje mat. “A” u odnosu na plan. Opseg proizvodnje………………. 3*80=240
4. Povedanje potrošnje materijala “A” zbog povedanja cena (82-80=2)………………712*2=1.424
5. Stvarna potrošnja materijala “A” po stvarnim cenama……………………………………….58.384 P = 100*% / 100+%

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari