Odlomak

Upravljanje proizvodnjom podrazumeva održavanje i kontrolu proizvodnje, da bi se omogućilo njeno odvijanje što više u skladu sa planom proizvodnje i takođe reagovanje u otklanjanju svih prepreka kako bi se proizvodnja nastavila prema ustaljenom rasporedu. Plan proizvodnje je osnovni instrument za upravljanje proizvodnjom Vaše firme. Pomoću njega će se podesiti mnogobrojni zahtevi u pogledu nabavno – prodajnih poslova, naravno sve to povezano sa resursima firme, tako da ona funkcioniše efikasno i profitabilno.

Upravljanje proizvodnjom bi trebalo da obavlja stručnjak za proizvodnju – proizvodni menadžer. Bitno je napomenuti o kakvoj se firmi radi u smislu njene veličine. Naime, kod malih firmi spojena je i vlasnička i menadžerska funkcija. Bez obzira o kakvoj se firmi radi ključno pitanje za uspešno upravljanje proizvodnjom se svodi na pitanje određivanja redosleda :

– prioriteta (koji su poređani prema nekim specijalnim zahtevima)
– potreba u pogledu odgovarajućih kvalifikacija radnika, potrebnih mašina, materijala itd.
– troškova, sve u smislu njihovog smanjivanja i ostvarenja veće profitabilnosti.

Neminovno je ipak, da se u svemu ovome nailazi i na probleme kako u pogledu potrebe za osposobljenim kadrovima, tako i u pogledu odvijanja samog proizvodnog procesa, problema sa snabdevačima itd. Po pitanju same kontrole trebalo bi preduzeti neophodne korake kako bi se proizvodnja odvijala nesmetano, a to se pre svega odnosi na provere materijala, stanja zaliha, ispravnosti mašina itd. Izveštaj o stanju mašina u slučaju veće firme bi se trebao podnositi rukovodiocu proizvodnje pre početka rada kako bi se eventualni kvarovi otklonili, ili izvršio zakup mašine ako je to neophodno.
Sve ovo je pomalo specifično kada je u pitanju firma gde nemamo odvojene pojedine funkcije, i gde sam vlasnik nadgleda proizvodni proces.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese