Odlomak

Okruženje je neodređeno i uključuje sve ono van organizacije. Možemo ga posmatrati i analizirati sa različitih aspekata, različitih uticaja na poslovanje preduzeća, na odabir i sprovođenje prikladne strategije koja bi trebala predstavljati okvir za delovanje preduzeća u kojem bi se na optimalan način iskoristile eksterne prilike i postojeće interne snage, izbegli ili manjili uticaji eksternih pretnji.
Nisu sva okruženja ista. Ako posmatramo tako da se okruženje često menja, može se reći da se preduzeće nalazi u dinamičnom okruženju. Promene su česte, kako od postojećih, tako i od dolaska novih konkurenata, ali i od tehnoloških promena koje dota utiču na organizaciju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari