Odlomak

1. UVOD

Stalni rast saobraćaja, ubrzan rast životnog standarda, te nagli razvoj tehnike I tehnologije imaju za posljedicu negativno djelovanje ekoloških efekata na čovjeka I životnu sredinu, sa sve većim brojem saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama.
Efekti aerozagađenja i buke spadaju u ekološke probleme, izazvani saobraćajem u gradovima. Posljedica promjena kroz koje prolazi društvo je narušavanje životne sredine, koje je uslovljeno stvarnim stanjem saobraćajnog sistema. Eksploatacija vozila u saobraćaju i kvaliteta goriva su izuzetno štetni utjecaji na životnu sredinu. Emisije aerozagađenja štetnim materijama (ugljen-monoksid, azot, sumporni oksidi, ugljenvodonici, olovo i formaldeihdi) porijeklom iz motora automobila i autobusa su uvijek visoke, bez obzira na mogućnost smanjivanja ili čak eliminsanja neke od njih.

Faktori koji utječu na zagađenje životne sredine su: zagađenje vazduha i objekata, buka i vibracije, saobraćajne nezgode i udesi, nekontrolisano ispuštanje štetnih i opasnih materija, saobraćajno zagušenje i metež.

2. UTJECAJ SAOBRAĆAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Loš kvalitet goriva uveliko doprinosi zagađenju vazduha u velikim gradovima. Količina sumpora u dizel-gorivu je 20 puta veća u BiH nego u zapadno-evropskim zemljama, a tek odskoro smanjen je i procenat olova u benzinu (sa 0,6 na 0,4), iako je u razvijenim zemljama svijeta ono u potpunosti izbačeno iz goriva. Sumpor i olovo u velikim količinama su veoma opasne materije za zdravlje i čovjekovu okolinu, te i emisije čvrstih čestica koje nastaju prilikom nepotpunog sagorijevanja goriva u istrošenim motorima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese