Odlomak

Pojam troškova prvi put se pojavljuje početkom ovog veka, a detaljnija istraživanja na ovu temu započinju posle Prvog Svetskog rata u časopisima Zapadne Evrope. Ta istraživanja bila su posebno značajna između dva svetska rata. Veliki broj naučnih radova o troškovima javlja se posle tridesetih godina ovog veka. Sva ta saznanja predstavljaju teoriju o troškovima. Ova istraživanja su važna za preduzetnika u vođelju uspešne poslovne politike. U raznima literaturama postoje razni pristupi troškovima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Upravljanje troškovima -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Leposavić,  Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari