Odlomak

Reč diskriminacija koja potiče od latinske reči discriminare i znači odvajati, praviti razliku, u najširem smislu predstavlja razlikovanje.
Diskriminacija pre svega znači različito postupanje i u suštini je zabranjena, kako međunarodnim konvencijama, tako i kod nas Ustavom, pa i Zakonom o zabrani diskriminacije, kao i kroz mnoge druge zakone.

Diskriminacija nije uvek bila zabranjena, o čemu govori svima dobro poznati primeri kao što su raniji robovlasnički sistemi, razlikovanje između crnaca i belaca, razlikovanje između muškaraca i žena i drugi primeri.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 19 stranica
  • SANITARNO-EKOLOŠKO ZAKONODAVSTVO I NADZOR -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  Visoka medicinska škola strukovnih studija 'Milutin Milanković u Beogradu   Visoka zdravstveno sanitarna skola strukovnih studija Visan

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari