Odlomak

2.DIFERENCIRANJE FUNKCIJE

Specifičan oblik posebnog zadatka u poslovanju preduzeća predstavlja funkciju. Postavljanje odgovarajuće organizacije poslovanja preduzeća zahtjeva klasifikovanje svih funkcija. Klasifikovanje, diferenciranje, obavlja se u dva nivoa. Prvo se ostvaruje primarna, takozvana vertiklana podjela funkcija, a zatim sekundarna, odnosno horizontalna podjela funkcija.

2.1. VERTIKALNA FUNKCIJA

Prema vertikalnoj podjeli, kao osnovne funkcije u preduzeću javljaju se:
 funkcija upravljanja,
 funkcija rukovođenja,
 funkcija izvršenja.

Vertikalnom podjelom funkcija stvaraju se organizacioni nivoi u strukturi preduzeća. Vrh preduzeća čini upravljački nivo, srednji nivo predstavlja rukovodilački nivo po pojedinim grupama i podgrupama poslova, i na kraju operativni nivo na kome se neposredno izvršavaju tekući poslovi. (prilog 1)

Upravljanje
Usmjeravanje
Jedinstveni proces rada Rukovođenje

Ostvarivanje▬▬ Izvršenje

Prilog 1. proces rada

2.2.HORIZONTALNA FUNKCIJA

Osnovni zadatak funkcije izvršenja je samo operativno izvršavanje zadataka preduzeća.U okviru izvršne funkcije kao sekundarne funkcije pojavljuju se:

1.funkcija istraživanja i razvoja,
2.funkcija planiranja,
3.funkcija nabavke,
4.funkcija proizvodnje,
5.funkcija prodaje,
6.finansijska funkcija,
7.funkcija informisanja,
8.kadrovska funkcija,
9.funkcija kontrole.
Ove funckije nastaju kao rezultat horizontalne podjele funkcija.

3.FUNKCIJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

3.1Pojam i značaj funkcije istraživanja i razvoja

Savremene tržišne privrede karakteriše velika promjenljivost uslova poslovanja.Da bi preduzeće opstalo i da bi se razvijalo,mora da prati te promjene i da im se prilagođava.Iz tog razloga se formira funkcija istraživanja i razvoja.
Istraživanje predstavlja kriričko proučavanje različitih pojava sa ciljem da se otkriju nova znanja koja mogu biti korisna u razvoju proizvoda, procesa i usluga.
Razvoj predstavlja korišćenje rezultata istraživanja u stvaranju novih i usavršavanju već postojećih proizvoda, procesa i usluga.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Poslovna ekonomija -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Crna Gora,  Kotor,  UNIVERZITET CRNE GORE - Fakultet za pomorstvo u Kotoru  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese